Met die mededeling meldt zich regelmatig een stel. Het ene stel is lang met elkaar getrouwd, het andere stel woont nog samen (al dan niet met een samenlevingsovereenkomst) en nog weer anderen hebben een geregistreerd partnerschap. Soms is het besluit na lange tijd weloverwogen samen genomen, een andere keer heeft één partij het besluit genomen, is de scheiding nog ‘vers’ en spelen emoties een grote rol. Vaak hebben zij kinderen, een eigen huis, soms schulden. Vaak ook weten partijen niet wat er zoal bij een scheiding geregeld moet worden.

Wat moet je zoal regelen?

Ouderschapsplan

Als er één of meer minderjarige kinderen in het spel zijn dienen de ouders een Ouderschapsplan te maken. Dit is wettelijk verplicht. Met behulp van een Werkblad Ouderschapsplan wordt gericht gewerkt aan het samenstellen van een Ouderschapsplan waarin onder meer afspraken staan bij wie de kinderen gaan verblijven, wanneer de kinderen de andere ouder zullen zien, waar de kinderen verblijven tijdens vakanties en feestdagen, wie de contacten onderhoudt met de huisarts, het consultatiebureau, de tandarts, de school, etc.

Naast het ouderschapsplan zullen de meer ‘zakelijke’ afspraken opgenomen worden in een (echt-) scheidingsconvenant. Daarbij komen minimaal de volgende vijf onderwerpen aan de orde:

Kinder- en of partneralimentatie

Voor de kinder- en/of partneralimentatie worden berekeningen gemaakt op basis van de actuele inkomens van de man en de vrouw. Voor het berekenen van de Kinderalimentatie worden op basis van het besteedbaar inkomen van de man en de vrouw de kindkosten berekend vervolgens wordt bekeken wat de draagkracht is van de man en de vrouw. Op basis hiervan wordt een kinderalimentatie berekend. Binnen de mediation is deze uitkomst richtinggevend: de man en de vrouw mogen samen in onderling overleg de kinderalimentatie afspreken.

Indien ouders kiezen voor co-ouderschap dan wordt vaak voor de uitgaven ten behoeve van de kinderen een kindrekening geopend. Ook dan wordt berekend wat, rekening houdend met ieders draagkracht, de man en de vrouw maandelijks zullen bijdragen aan de kindrekening.

Indien er grote inkomensverschillen zijn tussen de man en de vrouw, kan er sprake zijn van partneralimentatie. Enerzijds wordt de behoefte berekend van de één en anderzijds de draagkracht van de ander. Indien die ander ook kinderalimentatie gaat betalen dan is dit gegeven van invloed op de (resterende) draagkracht en zal de te betalen partneralimentatie lager uitvallen of zelfs nihil kunnen zijn.

De woning

Indien de man en de vrouw wonen in een huurwoning, dan wordt in het (echt-)scheidingsconvenant vastgelegd wie van hen het huurrecht krijgt en in de woning mag blijven wonen. De ander zal voor zichzelf vervangende huisvesting moeten vinden.

Indien de man en de vrouw wonen in een koopwoning dan kan deze verkocht worden aan een derde. Afspraken over onder meer de verdeling van een eventuele onder – of overwaarde worden vastgelegd.

Ook kan de woning aan de man of de vrouw worden toebedeeld. Dan wordt ook vastgelegd aan wie het huis wordt toebedeeld, tegen welke verkoopprijs, en hoe een eventuele onder – of overwaarde wordt verdeeld.

Vaak blijft, zolang de woning nog niet is verkocht of toebedeeld, de man of de vrouw (voorlopig) in de woning wonen. Dan geeft de man aan de vrouw of de vrouw aan de man het ‘recht van bewoning’ en wordt vastgelegd onder welke condities de man of de vrouw (voorlopig) in de woning mag blijven wonen. Bijvoorbeeld: wie betaalt de hypotheek.

Verdeling van de inboedel

Als mensen gaan scheiden zullen zij ook hun ‘spullen’ (meubilair, audioinstallatie, keukengerei, gereedschappen, boeken en CD’s, etc.) moeten verdelen. Vaak komen de man en de vrouw hier zelf goed uit. Als dat nodig of wenselijk is helpt de mediator hen hierbij.

Verdeling van het vermogen

De mediator helpt ook bij het verdeling van het vermogen. Zo maakt hij/zij een overzicht van alle geldelijke middelen: van bank- en spaarrekeningen, de waarde van aandelen en obligaties, de actuele (afkoop-)waarde van een lijfrenteverzekering, maar ook van waardevolle vaak wat meer duurzame (gebruiks-)goederen zoals een auto, motor of scooter, caravan, boot, waardevolle schilderijen, etc. Dit overzicht wordt met de man en de vrouw besproken en bepaald wordt op wiens naam bank- en/of spaarrekeningenkomen te staan, aan wie aandelen of obligaties en de meer duurzame (gebruiks-) goederen toekomen. Vervolgens wordt bekeken voor welke waarde de één zaken kreeg toebedeeld en voor welke waarde de ander zaken kreeg toebedeeld. Zo nodig wordt dan vastgelegd dat de één aan de ander nog een bepaald bedrag zal betalen opdat ‘onder de streep’ ieder 50% krijgt van de waarden in geld en goederen.

Pensioen

Zeker als mensen nog jong zijn denken zij er vaak niet aan dat ook de opgebouwde pensioenrechten moeten worden verdeeld. In de meeste gevallen kan dat geregeld worden via de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Aan de slag

Bovenstaande geeft een beeld wat zoal geregeld moet worden bij een (echt-)scheiding. Geen (echt-) scheiding is hetzelfde. Het gaat altijd om maatwerk en om de afspraken die bij u/uw situatie passen.

Heeft u vragen of zoekt u een geaccrediteerd Familiemediator die u bij uw (echt-)scheiding kan begeleiden? Neem dan telefonisch contact op met 2DO Mediation: 06 53 709 744. 2DO Mediation zal u graag verder helpen, u informeren over de kosten en over de mogelijkheid om een ‘toevoeging mediation’ (gesubsidieerde rechtsbijstand) aan te vragen.

Bron: 2017; Nico Grimberg, MfN Registermediator/ geaccrediteerd Familiemediator

Wij moeten scheiden