Mediation, wat kost dat?

Mediation begint altijd met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin is onder meer vastgelegd wat de kosten van mediation zijn. Het door 2DO Mediation gehanteerde uurtarief moet in beginsel door cliënten samen worden opgebracht.

Toevoeging

Voor mensen met een niet zo groot inkomen kan 2DO Mediation bij de  Raad voor Rechtsbijstand.  (RvR) een zogenaamde ‘toevoeging’ (= gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen.

De RvR besluit over het al dan niet toekennen van een toevoeging. Bij toekenning van een toevoeging brengt 2DO Mediation slechts de eigen bijdrage in rekening die de RvR oplegt. Deze eigen bijdrage stelt de RvR vast en bedraagt momenteel (éénmalig!) € 55,– of € 109,–. Een en ander is afhankelijk van de hoogte van het fiscaal jaar inkomen van twee jaar geleden. Voor meer informatie over toevoegingen verwijs ik u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand:

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Neem voor informatie over de kosten van mediation a.u.b. contact op met 2DO Mediation: 06 53 709 744.