Wie een vuist kan maken, kan ook een hand geven!

Mededeling

Met ingang van 1 januari 2020 heb ik mijn werkzaamheden als MfN Registermediator /  Geaccrediteerd Familiemediator beëindigd.

Zoekt u een MfN Registermediator /  Geaccrediteerd Familiemediator? Raadpleeg dan het register van de MfN en/of de Raad voor Rechtsbijstand. Desgewenst mag u mij ook bellen, ik zal u dan graag doorverwijzen naar een MfN Registermediator /  Geaccrediteerd Familiemediator

Deze website zal in februari 2020 worden opgeheven.

Ruzie

Ruzie ontstaat soms zomaar uit het niets. Meestal lossen mensen dit samen op. Maar soms groeit de ruzie uit tot een conflict waar zij samen niet meer uit komen. Dan wordt het conflict aan de rechter of aan een arbiter voorgelegd of … wordt een bemiddelaar ingeschakeld.

Mediation

Mediation is een bijzondere manier van bemiddelen met een gerichte aanpak om partijen weer met elkaar in gesprek brengen. Ingenomen standpunten kunnen vaak worden loslaten als partijen meer inzicht en begrip krijgen in de onderliggende belangen van henzelf én die van de ander. Het doel van mediation is dat partijen op basis van dit inzicht oplossingen bedenken die recht doen aan de belangen van beide partijen. Deze oplossingen worden – in de vorm van concrete afspraken – vastgelegd in een overeenkomst. Belangrijk is dat met mediation de partijen zelf de regie houden voor de oplossing van hun conflict. Niet zelden is na afloop van een geslaagde mediation ook de verstoorde relatie geheel of in belangrijke mate hersteld. 

Familiemediation

Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation die zich richt op geschillen en conflicten binnen de familiekring. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld geschillen tussen ouder en kind, geschillen binnen samengestelde gezinnen, een conflict over de verdeling van een erfenis, etc.

De meest voorkomende familiemediations zijn echter mediations rond (echt-)scheiding. Tijdens deze mediations maken partijen samen afspraken over de verdeling van de zorgtaken van de kinderen (die worden vastgelegd in een Ouderschapsplan) en afspraken over kinder- en/of partneralimentatie, de woning, de verdeling van de inboedel, de verdeling van het vermogen, het pensioen, etc. (die worden vastgelegd in een (echt-)scheidingsconvenant).

Gaat u scheiden? Lees dan hier verder.

Neem voor informatie over de kosten van mediation a.u.b. contact op met 2DO Mediation: 06 53 709 744.